Badal Barsa Bijuli Sawan Ko Pani Lyrics

Badal Barsa Bijuli Sawan Ko Pani Lyrics By Ananada Karki, Prashna Shakya. Badal Barsa Bijuli Sawan Ko Pani Is A Nepali Song. Badal Barsa Bijuli Sawan Ko Pani Chiso Chiso Mausam Chha Tato Jawani Hey Mutu Mero Dukhna Thalyo Ni Jyana Mero Sukna Thalyo Ni, Ke Hola Bhanana.

Badal Barsa Bijuli Sawan Ko Pani Lyrics

Badal Barsa Bijuli Sawan Ko Pani
Chiso Chiso Mausam Chha Tato Jawani

Hey Mutu Mero Dukhna Thalyo Ni
Jyana Mero Sukna Thalyo Ni, Ke Hola Bhanana
Mayako Okhati He He Mayako Okhati

Badal Barsa Bijuli Sawan Ko Pani
Chiso Chiso Mausam Chha Tato Jawani

Hey Mutu Mero Dukhna Thalyo Ni
Jyana Mero Sukna Thalyo Ni, Ke Hola Bhanana
Mayako Okhati, Mayako Okhati

Mutu Mero Dukhna Thalyo Ni
Jyana Mero Sukna Thalyo Ni Ke Hola Bhanana
Mayako Okhati, Mayako Okhati

Also Read Aye Chand Muharram Ke Tu Badli Mein Chala Ja Lyrics

Chham Chham Timro Pauma Mayur Ko Chala
Sagar Jhai Akhama Maya Ko Chhala
Hey Chham Chham Timro Pauma Mayur Ko Chala
Sagar Jhai Akhama Maya Ko Chhala

Chham Chham Timro Pauma Mayur Ko Chala
Sagar Jhai Akhama Maya Ko Chhala
Hey Chham Chham Timro Pauma Mayur Ko Chala
Sagar Jhai Akhama Maya Ko Chhala

Hey Mutu Mero Dukhna Thalyo Ni
Jyana Mero Sukna Thalyo Ni Ke Hola Bhanana
Mayako Okhati Hey Mayako Okhati

Badal Barsa Bijuli Sawan Ko Pani
Chiso Chiso Mausam Chha Tato Jawani

Hey Mutu Mero Dukhna Thalyo Ni
Jyana Mero Sukna Thalyo Ni
Maya Nai Raichha Ni
Mayako Okhati Mayako Okhati
Hey Mayako Okhati, Ho Ho Mayako Okhati

Video

badal barsa bicholi lyrics

Aye Chand Muharram Ke Tu Badli Mein Chala Ja Lyrics

Leave a Comment